Психологія розвитку людини

Психологія розвитку людини це одна з головних тем психології, яка вивчає вікові психологічні зміни, а також досліджує стан психіки і організму людини в усі періоди його життя.

Психологія вікового розвитку

Існують такі поняття як біологічний, соціальний, психологічний і фізичний вік. Також розрізняють наступні періоди розвитку психіки в цілому і людини зокрема:

  • Дитинство (від народження до 12 років) етап, коли дитина тільки пізнає світ і становітсячленом суспільства. У нього формується характер, з'являються цілі, захоплення і орієнтири.
  • Юність (12 - 20 років) період переходу від підліткової до більш дорослою і самостійного життя. На цьому етапі виникає потреба в праці, інтерес до майбутньої професії, з'являються плани на життя, відбувається утвердження особистості.
  • Молодість (20 25 років) відбувається становлення людини з певними обов'язками і правами, і у доросле самостійне життя.
  • Зрілість (25 60 років) повне становлення і утвердження особистості, самостійність, робота і поява сім'ї.
  • Старість (від 60 років) перехід до більш спокійною і гармонійного життя.

Етапи розвитку психології людини

перші зародження психології розвитку людини як науки зафіксовані ще в античності. Волоські філософи звернули увагу на зміну поведінки людини з віком. Хоча вже в Середньовіччі це зміна вважалося впливом Бога.

В епоху Відродження виникають прогресивні мислителі, які звертають увагу на питання навчання і розвитку молодих людей з урахуванням особливостей їхньої психіки.

У період Просвітництва говорилося також про вплив навколишнього середовища і природи на психіку і розвиток людей.

У дев'ятнадцятому столітті з'являються роботи таких вчених як З. Фрейд, В. Прейер, Ж. Піаже та А. Маслоу, які стали великим кроком у розвитку вікової психології. Великий внесок в науку зробили за радянських часів Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Г. С. Костюк. Вони підкреслили важливість навчання і виховання для формування психіки. А в сучасний час над цим питанням працюють М. В. Савчин та Л. П. Василенко.

Крім статей по психології, Ви також можете знайти на нашому сайті масу корисної інформації по, наприклад, профілактиці захворювань та здорового способу життя.